TACKLE HOUSE

BEZEL. JERK 40G

90mm 40g

Color
No.2 CHART BACK OB
No.3 PINK BACK
No.6 SAYORI
No.7 IWASHI
No.8 IWASHI RED BERRY
No.9 SEGURO KATAKUCHI
No.13 TUNA
No.15 BLUE PINK
No.16 MEKKI PINK
No.17 MEKKI IWASHI
No.18 KATAKUCHI IWASHI
No.19 SANMA / RED BELLY
No.20 GOLD PINK
No.21 AH CLEAR
No.22 MEKKI SILVER
1 item left