SHIMANO

Silent Assassin 140F AR-C (UK STOCK)

140mm 23g

Color
01T KAGAYAKI MAIWASHI
03T LENS BORA
04T KAGAYAKI KATAKUCHI
08T LENS CHART CANDY
10T LENS PEARL CHART
05T PEARL KISU
07T LENS GREEN SHINER
12T RGR
09T THREE PEARL RED HEAD
06T KAGAYAKI RED HEAD
02T HADE IWASHI CANDY
13T NIGHT CHART
14T SILHOUETTE BLACK
1 item left